W innowacyjnych targach wzięło udział 3000 wystawców!

0

Od 4 do 10 czerwca odbywała się pierwsza edycja cyfrowego formatu wydarzenia Wecosmoprof. To już była 53. edycja znanego eventu w branże kosmetycznej.

Wirtualne targi odbyły się na platformie Cosmoprof My match. W wydarzeniu wzięli udział dystrybutorzy, producenci, firmy i kupujące – informuje portal wiadomoscikosmetyczne.pl. Włącznie ponad 40 000 uczestników z ponad 100 krajów, 3 000 wystawców uczestniczyło w branżowych targach. Wydarzenie Wecosmoprof miało na celu pomóc w nawiązywaniu cennych relacji biznesowych w branże kosmetycznej.

Uczestnicy mieli wirtualne pokoje, mogli wymieniać się wiadomościami i prowadzić rozmowy video. Najbardziej podobały się uczestnikom seminaria CosmoTalks – The Virtual Series, Cosmo Virtual Stage. Podczas wydarzenia 15 wystawców zaprezentowało swoje najnowsze produkty. Również targi mieli wielki sukces w mediach społecznościowych.

– WeCosmoprof jest wynikiem badań i innowacji najnowszych edycji Cosmoprof. Ten projekt będzie już łączył się z targami stacjonarnymi. W ten sposób Cosmoprof wkracza w nową dekadę jako główny bohater: do 2030 roku chcemy zaoferować najnowocześniejsze rozwiązania platformy biznesowej zintegrowanej z naszą coroczną imprezą – zaznacza dyrektor generalny BolognaFiere Cosmoprof Enrico Zannini.

Organizatorzy twierdzą, że targi zawsze byli najlepszym miejscem do nawiązania kontaktów biznesowych, narzędziem rozwoju całej branży. Obecnie nie ma możliwości przeprowadzić stacjonarne targi, dlatego we współprace z partnerami powstała bardzo innowacyjna inicjatywa Wecosmoprof, jaka ma być pomocną w konsolidacji całej branży i wspierać firmy podczas powrotu na rynek. W związku z tym podczas targów został zaprezentowany online katalog „Beauty Made in Italy” i raport trendów „CosmoTrends”.

 

3000 exhibitors took part in the innovative fair!

From 4 to 10 June, took place the first edition of the digital event format of the Wecosmoprof. This was the 53rd edition of a well-known event in the cosmetics industry.

The virtual trade fair was held on the Cosmoprof My match platform. Distributors, manufacturers, companies, and buyers took part in the event – informs portal wiadomoscikosmetyczne.pl. Including over 40,000 participants from over 100 countries, 3,000 exhibitors participated in industry fairs. The Wecosmoprof event was planned to help establish valuable business relationships in the cosmetics industry.

The participants had virtual rooms, they could exchange messages and have video calls. The participants liked the most the seminars like CosmoTalks – The Virtual Series, Cosmo Virtual Stage. During the event, 15 exhibitors presented their latest products. The fair also had great success in social media.

WeCosmoprof is the result of research and innovation of the latest Cosmoprof editions. This project will already be connected with stationary fairs. In this way, Cosmoprof enters the new decade as the main character: by 2030, we want to offer the latest solutions of the business platform integrated with our yearly event – points the CEO of BolognaFiere Cosmoprof Enrico Zannini.

The organizers state that the fair has always been the best place to establish business contacts, a tool for the development of the entire industry. Currently, it is not possible to conduct a stationary trade fair, which is why a very innovative Wecosmoprof initiative was created in cooperation with partners, which is to be helpful in consolidating the entire industry and supporting companies during their return to the market. Therefore, the online catalog „Beauty Made in Italy” and the trend report „CosmoTrends” were presented at the fair.

Źródło informacji: wiadomoscikosmetyczne.pl  

Leave A Reply

Your email address will not be published.