Nasze Usługi

0

Nasze Usługi

Paramad Sp. z o.o odgrywa swoją rolę we wspieraniu polskiej gospodarki poprzez promocję tutejszych usług. Pomaga w eksporcie polskich produktów wysokiej jakości poza Polskę, a nawet promuje prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce dla inwestorów z regionu MENA.

Pracujemy w różnych branżach w Polsce, natomiast z uwagi na fakt, że właściciele Paramad sp z o.o  to farmaceuci z dużym doświadczeniem w prowadzeniu działalności farmaceutycznej, kosmeceutycznej, żywieniowej oraz powiązanej z urządzeniami medycznymi w regionie MENA, główny nacisk kładziemy na przemysł farmaceutyczny.

Jeśli jesteś zainteresowany prowadzeniem biznesu w Polsce, a może już to robisz – zapraszamy!

Paramad sp z o.o chętnie wspiera inwestorów, przedsiębiorstwa i osoby prywatne. Jesteśmy doskonale wyważonym zespołem profesjonalistów z doświadczeniem w prowadzeniu biznesu w Polsce.

Oferujemy również ogólne badania biznesowe i ocenę biznesplanu. Jesteśmy w stanie udzielić Ci także wskazówek, jeśli chcesz założyć nową firmę lub zatrudnić pracowników tutaj w Polsce lub w regionie MENA.

Paramad sp. z o.o oferuje usługi obejmujące: (Paramad sp z o.o offers services including:)

Dla inwestorów spoza Polski: (For Investors from Outside Poland:)

 • Produkcję Private Label w Polsce
 • Wyłączne umowy dystrybutorskie oraz autoryzację marketingową polskich produktów dla dystrybucji poza Polską
 • Wybór partnerów inwestycyjnych i do współpracy w Polsce,
 • Bycie Twoim konsultantem biznesowym dla firmy, marki i wybór formy dawkowania.
 • Zindywidualizowane wizyty dla inwestorów w Polsce,
 • Informacje o środowisku prawnym i gospodarczym,
 • Ułatwianie kontaktów z władzami centralnymi i lokalnymi,
 • Identyfikację dostawców i kontrahentów
 • Analizę gospodarki oraz niestandardowe badania rynku
 • Konsultacje biznesowe we wszystkich dziedzinach

Dla firm, dostawców usług z Polski: (For Firms, Service Providers from Inside Poland:)

 • Promocję Twoich produktów lub usług naszym partnerom w regionie MENA.
 • Zalecenia dotyczące najlepszego rynku dla startu według Twoich celów biznesowych
 • Agencje handlowe, prawne i reklamowe dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych
 • Dostosowane do indywidualnych potrzeb wizyty menedżerów polskich firm w regionie MENA.
 • Analizę gospodarki i badania rynku w regionie MENA.
 • Konsultacje biznesowe we wszystkich dziedzinach.

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt: invest@paramad.pl

Tel/What’s app:

              :0048729405622

              :0048792291319

              :0048730672641

Leave A Reply

Your email address will not be published.