Czego najbardziej nam brakowało w czasie kwarantanny?

0

Od 18 maja odbył się kolejny etap „odmrożenia” gospodarki i zniesienie wprowadzonych restrykcji w Polsce. Agencja marketingowa Kantar przeprowadziła badanie dotyczące oczekiwań ludzi po powrocie do normalności, informuje portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

Firma Kantar przeprowadziła analizę, która została opublikowana na stronie cosmeticdesign-europe.com. Agencja zastosowała bardzo nowoczesną metodę: za pomocą sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym ustaliła osób w mediach społecznościowych, którzy w rozmowach anglojęzycznych o koronawirusie i kwarantannie wspominali i wskazywali, czego najbardziej wyczekują po zniesieniu wprowadzonych pandemicznych restrykcji.

Wskazuje się, że najbardziej ludziom brakowało podczas kwarantanny zabiegów urodowych. Na ten temat w mediach społecznościowych znaleziono 507 wzmianek. Na drugim miejscu znalazł się temat jedzenia poza domem (215 wzmianek), na trzecim miejscu – wieczorne wyjścia (195 wzmianek). W związku z tym badacze zakładają, że na beauty biznes czeka wielkie zainteresowanie ze strony konsumentów.

Konsumenci chcą poddać się zabiegom urodowym po odmrożeniu — fryzjerskim i kosmetycznym. Obejmuje to pójście do fryzjera, salonu kosmetycznego, uzyskanie określonej fryzury lub koloru oraz wykonanie paznokci, lub wyregulowanie brwi. Jeśli więc prowadzisz zakład fryzjerski lub salon piękności, przygotuj się na boom w biznesie po zakończeniu kwarantanny. Możemy również spodziewać się wzrostu popytu na kosmetyki i produkty do makijażu — podaje agencja Kantar, informuje portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

What did we miss the most during quarantine?

From 18 May, the next stage of the „frostbite” of the economy took place and the restrictions introduced in Poland were lifted. The marketing agency Kantar carried out a survey on people’s expectations after returning to normalcy, informs the portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

Kantar carried out an analysis that was published on cosmeticdesign-europe.com. The agency used a very modern method: with the help of artificial intelligence in real time it identified people in social media who in English-language conversations about coronavirus and quarantine mentioned and pointed out what they were waiting for most after lifting the introduced pandemic restrictions.

It is pointed out that most people missed beauty treatments during quarantine. 507 mentions were found on this topic in social media. In second place was the topic of eating out (215 mentions), in third place — evening outings (195 mentions). In this regard, researchers assume that beauty business awaits great interest from consumers.

Consumers want to undergo beauty treatments after frostbite — hairdressing and cosmetics. This includes going to the hairdresser, beauty salon, getting a specific hairstyle or color, and making nails, or adjusting the eyebrows. So, if you run a hair salon or beauty salon, get ready for a boom in business after quarantine. We can also expect an increase in demand for cosmetics and make-up products — said the Kantar agency, informs the portal wiadomoscikosmetyczne.pl.

Źródło informacji: wiadomoscikosmetyczne.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.