Cucumbers, cherries, pears – what fruits and vegetables are most often chosen by Poles?

0

It is very important to consume enough of vegetables and fruits in every person’s daily diet. At the request of the National Association of Fruit and Vegetable Producers Groups were carried out „National surveys on the consumption of fruit and vegetables”. As a result of surveys carried out, it is known which vegetables and fruits most often consumed in 2019.

Poles most often consumed tomatoes among vegetables, reports portalspozywczy.pl. 92% of respondents declared that they ate this vegetable at least once a week during the season. Also, popular vegetables in 2019 were cucumbers (88%), carrots (80%), onions (78%), lettuce (73%), cabbage (53%). In the off-season, Poles preferred lettuce and peppers.

Źródło foto: pixabay.com

Among the fruits, apples are the most popular. At least once a week, in the season, 85% of Poles eat apples.

– Enjoy the popularity results of the apple. Poland is a leader in their production in Europe. We owe our success to the climate, extensive experience of Polish fruit growers, which we combine with modern methods of cultivating sustainable agriculture. Their taste and nutritional values ​​are also becoming more and more well known – says the secretary general of the Association of Polish Fruit and Vegetable Distributors „Unia Owocowa” Paulina Kopeć – inform portalspozywczy.pl.

Źródło foto: pixabay.com

In addition to apples, Poles in the season consume a lot of strawberries (83%), raspberries (59%), plums (54%), pears (51%), cherries (42%), blueberries (38%). In the off season, people eat strawberries and raspberries.

Kantar expert Agata Zadrożna points out that frozen food has become a quick and easy way to prepare a meal and access to fruit and vegetables throughout the year. The only question is whether frozen foods are also healthy, such as fresh fruit and vegetables, and whether it need to be defrosted before cooking.

Juices most often drink children, inform portalspozywczy.pl. The consumption of fruit and vegetables in preparations is a good way to supplement of diet.

 

Ogórki, czereśnie, gruszki – jakie owoce i warzywa najczęściej wybierają Polacy?

Bardzo ważne spożycia wystarczającej ilości warzyw i owoców w codziennej diecie każdego człowieka. Na zlecenie Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw zostało przeprowadzone „Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców”. W wyniku realizowanych sondaży wiadomo, jakie warzywa i owoce najczęściej spożywane w 2019 roku.

Najczęściej Polacy wśród warzyw spożywali pomidory, informuje portalspozywczy.pl. 92% respondentów zadeklarowali, że jedli ten warzyw co najmniej raz w tygodniu podczas sezonu. Również, popularnymi warzywami w 2019 roku byli ogórki (88%), marchewka (80%), cebula (78%), sałata (73%), kapusta (53%). Poza sezonem Polacy preferowali sałatę i paprykę.

Wśród owoców najbardziej popularnymi są jabłka. Co najmniej raz w tygodniu, w sezonie, 85% Polaków spożywa jabłka.

Cieszą wyniki popularności jabłka. Polska jest liderem w ich produkcji w Europie. Sukces zawdzięczamy klimatowi, dużemu doświadczeniu polskich sadowników, które łączymy z nowoczesnymi metodami upraw zrównoważonego rolnictwa. Coraz szerzej znane są też ich walory smakowe i odżywcze – zaznacza sekretarz generalna Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” Paulina Kopeć – podaje portalspozywczy.pl.

Oprócz jabłek, Polacy w sezonie dużo spożywają truskawek (83%), maliny i czereśni (59%), śliwki (54%), gruszki (51%), wiśni (42%), borówki (38%). Poza sezonem ludzi jedzą truskawki i malinę.

Ekspert Kantar Agata Zadrożna zaznacza, że mrożonki się stali sposobem na szybkie i łatwe przygotowania posiłku i dostępem do warzyw i owoców przez cały rok. Tylko pozostaje pytanie, czy mrożonki są również zdrowe, jak świeże owoce i warzywa i czy przed gotowaniem trzeba je rozmrażać.

Soki najczęściej piją dzieci, podaje portalspozywczy.pl. Spożycie owoców i warzyw w przetworach jest dobrym sposobem na uzupełnienia diety.

Źródło informacji: portalspozywczy.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.