Equipment for saving the life of newborns with perinatal hypoxia

0

The first specialized ambulances appeared in three hospitals from Poznań, Bydgoszcz and Zielona Góra. Thanks to the equipment, newborns with perinatal hypoxia will be subjected to transport.

According to the Niezależna.pl service, specialized ambulances – this is the first equipment in the country that „aims to minimize the negative effects of perinatal hypoxia and ischemic encephalopathy.”

The sooner we provide child with treatment, the lower the risk of hypoxic effects, such as cerebral palsy. Meanwhile, in Poland we have 28 centers equipped with appropriate equipment. I am convinced that the implementation of the first systemic therapeutic hypothermia in transport means a real breakthrough in neonatology in Poland. This is confirmed by clinical studies from other countries using this method „- says prof. Jan Mazela, the project coordinator and head of the Neonatal Infection Clinic of the Poznan University of Medical Sciences, reports the Niezależna.pl service.

It is very important to start treatment quickly. The device in the ambulance allows to check the body temperature of the newborn every 2 seconds, thereby helping to maintain the temperature at the appropriate level. Equipment adapted to the patient’s hypothermia during transport.

Sprzęt do ratowania życia noworodków z niedotlenieniem okołoporodowym

Pierwsze specjalistyczne karetki pojawiły się w trzech szpitalach z Poznania, Bydgoszczy i Zielonej Góry. Dzięki sprzętu noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym będą poddani już w trakcie transportacji.

Jak powiadamia serwis Niezależna.pl, specjalizowane karetki – to pierwszy w kraju sprzęt, który „ma na celu zminimalizowanie negatywnych skutków niedotlenienia okołoporodowego oraz encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej”.

Im szybciej zapewnimy dziecku leczenie, tym mniejsze będzie ryzyko skutków niedotlenienia, takich jak mózgowe porażenie dziecięce. Tymczasem w Polsce mamy 28 ośrodków wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Jestem przekonany, że wdrożenie pierwszej systemowej hipotermii leczniczej w transporcie oznacza prawdziwy przełom w neonatologii w Polsce. Potwierdzają to badania kliniczne z innych krajów stosujących tę metodę” – mówi prof. Jan Mazela koordynator projektu oraz kierownik Kliniki Zakażeń Noworodka UM w Poznaniu, podaje serwis Niezależna.pl.

Bardzo ważne szybkie rozpoczęcia leczenia. Urządzenie w karetce pozwala co 2 sekundy sprawdzać temperaturę ciała noworodka, tym samym pomaga utrzymywać temperaturę na odpowiednim poziomie. Sprzęt dostosowany do hipotermii pacjenta podczas transportacji.

Źródło informacji: :https://niezalezna.pl/291356-pierwsze-takie-karetki-w-polsce?fbclid=IwAR2f336CGaFQSP81Lv–Ga9cfiTwlGKaCy_li1dsSq7r0N0Jf6yVx1ySyD8

Leave A Reply

Your email address will not be published.