Franchise cooperation: Natura drugstores

0

The drugstore as a franchise business is still developing. The growing sales of cosmetics in hypermarkets, drugstores, including franchise outlets, encourage people to invest in this business model.

After four years, I can unequivocally state that the integration of Polish entrepreneurs in the drugstore market segment is the only right way. Acting alone on such a difficult market, dominated by Western chains, is not possible in the long term” – says Teresa Jonas, President of Polish Drugstores in a statement for the monthly Forbes.

The franchise business model has many advantages, including opening your business under an already known brand on the market, support from professionals in this area of ​​activity, help in hiring a team and train them, etc. The franchise business is divided into types on which the details depend of the cooperation between the Franchisor and the Franchisee.

PARAMAD sp.z o.o. is a company that offers help in opening your own business. The company’s team will publish texts on franchise cooperation with well-known brands.

Natura drugstores

NATURE – is one of the largest drugstore chains in Poland has been operating for over 20 years. The Drogerie Natura company has won such awards as the Service Quality Star 2018 and certificate the Superbrands Created in Poland 2016/2017. The store’s assortment includes natural cosmetics, vegan cosmetics, household chemistry products and additives.

On its website, the company invites to franchise cooperation in the agency model. 26 franchise units have already been opened.

As Franchising.pl informs, Natura drugstores offer a franchise program with unique features, among others stocking the store in the entire range, quickly countable margin system, uniform management, ensuring cash registers and IT equipment, etc.

The sum of investments depends on the size of the premises, but without the license fees.

 

Współpraca franczyzowa: drogerie Natura

Drogerii jako biznes franczyzowy ciągle się rozwija. Rosnąca sprzedaż kosmetyków w hipermarketach, drogeriach, w tym placówkach franczyzowych, zachęca ludzi do inwestowania w ten model biznesowy.

Po czterech latach mogę jednoznacznie stwierdzić, że integracja polskich przedsiębiorców w segmencie rynku drogeryjnego jest jedyną słuszną drogą. Działanie w pojedynkę na tak trudnym rynku, zdominowanym przez zachodnie sieci, nie jest możliwe w długofalowej perspektywie” – stwierdza Teresa Jonas, prezes Drogerii Polskich, w wypowiedzi dla miesięcznika Forbes.

Model działalności franczyzowej ma dużo zalet m.in. otwarcia swego biznesu pod już znaną marką na rynku, wsparcia od profesjonałów z tego obszaru działania, pomóc w zatrudnieniu zespołu oraz go szkoleniu i td. Biznes franczyzowy jest dzielony na rodzaje, od jakich zależą szczegóły współpracy pomiędzy Franczyzodawcą a Franczyzobiorcą.

PARAMAD sp. z o.o. jest firmą oferującą pomóc w otwarciu własnego biznesu. Zespół firmy będzie publikować informację o współprace franczyzowej ze znanymi markami.

Drogerie Natura

NATURA – to jedna z największych sieci drogeryjnych w Polsce działa już ponad 20 lat. Spółka drogerie Natura zdobyła takie nagrody jak Gwiazda Jakości Obsługi 2018 i certyfikat Superbrands Created in Poland 2016/2017. W asortymencie sklepu są kosmetyki naturalne, wegańskie, artykuły chemii domowej oraz dodatki.

Na swojej stronie internetowej firma zaprasza do współpracy franczyzowej w modelu agencyjnym. Już zostało otwartych 26 jednostek franczyzowych.

Jak informuje portal Franchising.pl, drogerie Natura oferują program franczyzowy z unikalnymi cechami m.in. zatowarowanie sklepu w cały asortyment, szybko policzalny system marżowy, jednorodne zarządzanie, zapewnienia kas fiskalnych i sprzętu IT i td.

Suma inwestycji zależy od wielkości lokalu, ale bez opłat licencyjnych.

Źródła informacji:https://www.drogerienatura.pl/wspolpraca?fbclid=IwAR2uVh0f8IP0V-_vxGpENJ4S4IVA2agY3fsZy7ksLDSOYDsNHwq71-kgJCshttps://retailnet.pl/2019/05/08/146623-drogerie-natura-nie-zwalniaja-tempa/?fbclid=IwAR03Z3xBFkUijAi9U9NYOIo2oMuJO8ZsKuipHijk2zuHZh2Kl6Lv44OlpdUhttps://www.forbes.pl/wiadomosci/wlasna-drogeria-dobry-pomysl-na-biznes/kdb5bgt?fbclid=IwAR1j1zTur78pfwh71XBMBVBykIVNAw1Fa62BBTLDuo6YHOZkTSKBMycwsochttps://franchising.pl/franczyza/1317/natura/

Leave A Reply

Your email address will not be published.