Magnesium tablets. Why is it worth taking?

0

Magnesium – is a mineral that promotes the proper functioning of many processes in the human body. Deficiency of this element causes malaise, health problems.

Magnesium deficiency in the body causes an inadequate daily diet, including consumption of tea, coffee and alcohol, taking medicine – antibiotics, illness. As a result, a person feels tired, nervous, suffers from muscle contraction.

What are the benefits of magnesium intake?

Calcium

Magnesium helps to maintain an adequate level of calcium in the body. Also, magnesium and calcium prevent high blood pressure.

Healthy bones

Magnesium affects the formation of healthy bones, including affects the activity of osteoblasts and osteoclasts, balances the level of vitamin D in the blood.

Muscles

During magnesium deficiency, a person experiences muscle contraction.

Supports the digestive process

Magnesium supports the relaxation of muscles of the digestive system, is involved in the neutralization of stomach acids.

Calm

Magnesium promotes the body’s production of the „happiness hormone”. The right level of the element is conducive to improved sleep.

Life energy

Person feel tired during magnesium deficiency. The element helps to activate adenosine triphosphate.

The content of the text is only informative. Before consumption, consult a doctor or pharmacist or read the package leaflet.

Magnez w tabletkach. Dlaczego warto brać?

Magnez — to składnik mineralny, który sprzyja poprawnej działalności wielu procesów w ludzkim organizmie. Niedobór tego pierwiastku wywołuje źle samopoczucie, problemy ze zdrowiem.

Niedobór magnezu w organizmie powoduje nieodpowiednia codzienna dieta, m.in. spożycia herbaty, kawy oraz alkoholu, branie leków – antybiotyków, choroby. W wyniku człowiek czuje się zmęczony, zdenerwowany, cierpi na kurczenie się mięśni.

Jakie są korzyści od spożycia magnezu?

Wapń

Magnez przyczynia się do utrzymania odpowiedniego poziomu wapnia w organizmie. Także, magnez razem z wapniem zapobiegają nadciśnieniem krwi.

Zdrowe kości

Magnez ma wpływ na tworzenie zdrowych kości, m.in. wpływa na aktywność osteoblastów i osteoklastów, równoważy poziom witamina D we krwi.

Mięśni

Podczas niedoboru magnezu człowiek doznaje skurczenie się mięśni.

Wspiera proces trawienia

Magnez wspiera rozluźnienie mięśni układu pokarmowego, bierze udział w zneutralizowaniu kwasów żołądkowych.

Spokój

Magnez sprzyja produkowaniu przez organizm „hormonu szczęścia”. Odpowiedni poziom pierwiastku sprzyja poprawieniu się snu.

Energia życiowa

Podczas niedoboru magnezu człowiek czuje zmęczenie. Pierwiastek pomaga aktywować adenozynotrójfosforan.

Treść tekstu niesie tylko informacyjny charakter. Przed spożyciem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą bądź zapoznać się z ulotką.

Źródła informacji: hpba.pl , medonet.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.