Why is it worth taking part in the 20th edition of BeautyVision?

0

The largest professional cosmetics fair in Poland BeautyVision will be held 4-5 on April, 2020 in Poznań. Visitors will have the opportunity to learn about the latest trends in the cosmetics industry, including in make-up, cosmetology, nail care, cosmetic products, specialist equipment.

BeautyVision – is an international B2B meeting of professionals in the beauty industry. The event has been taking place every year for over 20 years and is very popular among visitors and exhibitors. Along with the fair there will be a Look Hairdressing Forum.

At the fair, exhibitors will present products, innovations, equipment, treatments from categories such as care cosmetics; colored cosmetics; nails; solariums; specialized store equipment; equipment for beauty salons, regeneration rooms, solariums; clothing protection; services; training; make-up and stylization; aesthetic medicine centers; organic cosmetics; wellness centers, SPA, fitness; nutrients, food supplements; professional publications.

Źródło foto: pixabay.com

During the fair there will be a lot of additional attractions:

  • Presentation of the latest trends;
  • Competitions, championships;
  • Thematic conferences led by experts in the relevant field;
  • Meeting with brand ambassadors representing their products and services.

Exhibitors at BeautyVision will present their products and services, learn about the expectations and opinions of customers about their brand, and establish valuable business contacts.

Dlaczego warto wziąć udział w 20. edycji targów BeautyVision?

Największe profesjonalne targi kosmetyczne w Polsce BeautyVision odbędą się 4-5 kwietnia 2020 roku w Poznaniu. Odwiedzające będą mieli możliwość poznać najnowsze trendy w branże kosmetycznej m.in. w make-upie, kosmetologii, pielęgnacji paznokci, produktów kosmetycznych, sprzętu specjalistycznego.

BeautyVision – to międzynarodowe spotkanie B2B profesjonalistów w branży beauty. Wydarzenie ma miejsce każdego roku już w ciągu 20 lat i cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających oraz wystawców. Wraz z targami odbędzie się forum fryzjerstwa Look.

Na targach wystawcy zaprezentują produkty, innowacji, sprzęt, zabiegi z takich kategorii, jak kosmetyki pielęgnacyjne; kosmetyki kolorowe; paznokcie; solaria; specjalistyczne wyposażenie sklepów; wyposażenie salonów kosmetycznych, gabinetów odnowy, solariów; odzież ochrona; usługi; szkolenia; wizaż, stylizacja; ośrodki medycyny estetycznej; kosmetyki ekologiczne; ośrodki wellness, SPA, fitness; odżywki, suplementy żywnościowe; wydawnictwa fachowe.

Podczas targów odbędzie się mnóstwo dodatkowych atrakcji:

  • Prezentacji najnowszych trendów;
  • Konkursy, mistrzostwa;
  • Tematyczne konferencji prowadzone przez ekspertów z odpowiedniej dziedziny;
  • Spotkanie z ambasadorami marek reprezentujących swoje produkty oraz usługi.

Wystawcy podczas targów BeautyVision zaprezentują swoje produkty oraz usługi, poznają oczekiwanie oraz opinii klientów na temat swojej marki, nawiążą cenne kontakty biznesowe.

Źródło informacji: strona internetowa targów BeautyVision 

Leave A Reply

Your email address will not be published.