Online fairs? There are no obstacles!

0

The largest natural cosmetics fair Ekocuda in Poland was held in electronic form on April 18-19. During the fair Ekocuda, domestic and foreign producers present natural, vegan, and organic cosmetics. Earlier, 14 editions of the event took place in Warsaw, Poznań and Gdańsk.

Online fair took place on Instagram. 94 brands and 1000 participants took part in the event. The initiative was the organizers’ response to the challenges that arose during the pandemic and the inability to hold spring editions.

The online fair was held under the slogan „Virtual Week of Eco-Wonderful Beauty”. During the week, exhibitors shared their experience about taking care of themselves. Thanks to the active of the community, the event achieved unexpected success. During the fair, exhibitors had the opportunity to present their products.

– We have not left any Ekocuda fairs, which is why we were very happy to be able to organize them online. Customer feedback on our joint activities was amazing! We have widely informed customers about the promotion – both on Facebook and Instagram. Customers were eager to use the discount coupon, we also got a lot of messages with questions about the action and a whole lot of positive reactions – says Marketing and Sales Support Manager of Orientana Magdalena Polis, informs portal the biokurkier.pl.

Although the organizers of some fairs are looking for a solution in the current situation, the question about „frostbite” of the exhibition industry is still valid.

MPT group president Tomasz Kobierski informed wp.pl that „the most reasonable time to start trade fair activity is August 15”. According to Tomasz Kobierski, the fair organizers received the first proposal of the conditions on which the industry can be resumed. First must be B2B events are to take place with a limited number of participants, observing hygiene and safety rules, informs portal the propertynews.pl.

 

Targi online? Nie ma przeszkód!

Największe targi kosmetyków naturalnych w Polsce Ekocuda odbyły się w wersji elektronicznej 18-19 kwietnia. Podczas targów Ekocuda producenci krajowi oraz zagraniczni prezentują kosmetyki naturalne, wegańskie, organiczne. Wcześniej już odbyły się 14 edycji wydarzenia w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku.

Tragi online odbyły się na Instagramie. Udział w wydarzeniu wzięli 94 marki oraz 1000 uczestników. Inicjatywa była odpowiedzią organizatorów na wyzwania, które pojawiły się podczas pandemii i braku możliwości odbycia wiosennych edycji.

Online targi odbyły się pod hasłem „Wirtualny tydzień ekocudnego piękna”. W ciągu tygodnia wystawcy dzielili się swoim doświadczeniem na temat dbanie o siebie. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu społeczności, wydarzenie osiągnęło niespodziewany sukces. Podczas targów wystawcy mieli możliwość zaprezentować swoje produkty.

 Nie opuściliśmy żadnych targów Ekocuda, dlatego bardzo ucieszyła nas propozycja zorganizowania ich online. Odzew klientów na nasze wspólne działania był niesamowity! Szeroko informowaliśmy klientów o promocji – zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Klienci bardzo chętnie korzystali z kuponu rabatowego, dostaliśmy też dużo wiadomości z pytaniami o akcję oraz całą masę pozytywnych reakcji – opowiada Manager ds. marketingu i wsparcia sprzedaży Orientana Magdalena Polis, informuje portal biokurkier.pl.

Chociaż organizatorzy niektórych targów szukają rozwiązania w obecnej sytuacji, wciąż pytanie o „odmrożeniu” branży targowej jest aktualne.

Prezes grupy MPT Tomasz Kobierski poinformował portal wp.pl, że „najbardziej rozsądnym terminem, w którym można rozpocząć działalność targową jest 15 sierpnia”. Według Tomasza Kobierskiego, organizatorzy targów otrzymali pierwszą propozycję warunków, na podstawie jakich można będzie wznowić działalność branży. Na początku mają się odbywać wydarzenia B2B z ograniczoną ilością uczestników z przestrzeganiem zasad higieny i bezpieczeństwa, informuje portal  propertynews.pl.

Źródła informcaji: biokurkier.plpropertynews.plekocuda.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.