What dietary supplements have a positive impact on child development?

0

It is very important for every parent that his child develop well and according to his age. Sleep, physical education, nutrition, time to play and learn are of fundamental importance. Included dietary supplements in the child’s daily diet will improve his development.

Multivitamins and minerals

A study has been conducted in the United States that shows that many children are deficient in minerals and multivitamins. Deficiency may be associated with the specificity of the daily diet. The results of a study carried out in 2008 indicate that children who consumed multivitamins and minerals within a few weeks have become better at solving homework related to attention.

Vitamins D

„Sun” vitamins help the body absorb calcium and phosphorus faster, it is responsible for the skin condition. In addition, it supports the nervous and immune systems. Vitamin deficiency causes bone fragility, and teeth become less resistant to caries. Vitamin D has a great impact on the proper development of the child’s body.

Omega – 3 fatty acids

Many children have a deficiency of omega-3 fatty acids, which is associated with the rare intake of fish or fish fat. Statistics from North America indicate that children consume only 19 mg of omega-3 fatty acids daily, instead of the recommended 150 mg. Omega-3 fatty acids are responsible for the proper functioning of the brain, eyesight and nervous system.

It is not worth giving children supplements that contain dyes and preservatives.

Before using supplements, be sure to consult your doctor or pharmacist.

 

Jakie suplementy diety mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka?

Dla każdego rodzica bardzo ważne, żeby go dziecko dobrze i zgodnie swego wieku się rozwijało. Fundamentalne znaczenie mają w tym sen, fizyczne wychowanie, odżywienie, czas na zabawy i naukę. Włączone suplementy diety do codziennej diety dziecka polepszą go rozwój.

Multiwitaminy i minerały

W Stanach Zjednoczonych było przeprowadzone badanie, z którego wynika, że dużo dzieci mają niedobór minerałów i multiwitamin. Niedobór może być powiązany ze specyficznością codziennej diety. Wyniki badania przeprowadzanego w 2008 roku wskazują, że dzieci, które w ciągu kilku tygodni spożywali suplement diety multiwitamin i minerały, stały lepiej rozwiązywać zadania powiązane z koncentracją uwagi.

Witamin D

Witamin „słońca” pomaga szybciej przyswajać organizmowi wapń i fosfor, odpowiada za stan skóry. Oprócz tego wspomaga układ nerwowy oraz immunologiczny. Niedobór witamina powoduje łamliwość kości, a zęby stają mniej oporne na próchnicę. Witamin D ma wielki wpływ na prawidłowy rozwój organizmu dziecka.

Kwasy Omega – 3

Bardzo dużo dzieci mają niedobór kwasów omega – 3, co jest powiązane z rzadkim spożyciem ryby albo tłuszcze rybie. Statystyka z Północnej Ameryki wskazuje, że dzieci codziennie spożywają tylko 19 mg kwasów omega – 3, zamiast zalecanych 150 mg. Kwasy omega – 3 odpowiada za poprawne funkcjonowanie mózgu, wzroku, układu nerwowego.

Nie warto podawać dzieci suplementów, które zawierają barwniki i konserwanty.

Przed użyciem suplementów koniecznie skonsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą.

Źródła informacji: serwis health-styles.com.ua, serwis WP parenting.

Leave A Reply

Your email address will not be published.