Jak Polacy wybierają kosmetyki? Wyniki badania

0

W dniach 14 stycznia 2020 roku – 3 lutego 2020 roku na uczestnikach programu PayBack zostało przeprowadzone badanie. Próba badanych osób odpowiada strukturze demograficznej kraju – podaje portal egospodarka.pl. Gdzie Polacy najczęściej kupują kosmetyki?

Z badania wynika, że 44% respondentów sięga po porady do członków rodziny albo znajomych. Co czwarty badany poszukuje opinii na forach internetowych. Na zakupy co piątego respondenta ma wpływ różnego rodzaju reklama.

Z badania wynika, że najczęściej kupujemy środki do mycia i pielęgnacji twarzy oraz ciała.

50% respondentów wskazuje, że główną rolę przy decyzjach zakupowych odgrywa cena. Chociaż 40% ankietowanych przywiązuje dużą wagę do składu.

Największa liczba respondentów (74%) wskazuje, że po produkty kosmetyczne woli udać się do drogerii. Dużo rzadziej kupujemy kosmetyki w super- i hipermarketach oraz Internecie. Natomiast około 80% respondentów wskazuje, że w super- i hipermarketach kupuje środki czystości – informuje portal egospodarka.pl.

How do Poles choose cosmetics? The research results

A survey was conducted on the participants of the PayBack program from January 14, 2020 – February 3, 2020. The sample of respondents corresponds to the demographic structure of the country – informs portal egospodarka.pl. Where do Poles buy cosmetics the most?

The survey shows that 44% of respondents look for advice from family members or friends. Every fourth respondent is looking for opinions on internet forums. For every fifth respondent purchases are affected by various types of advertising.

The research shows that we usually buy face and body cleansers.

50% of respondents indicate that price plays a major role in purchasing decisions. Although 40% of respondents attach great importance to composition of products.

The largest number of respondents (74%) indicates that they prefer to go to drugstores for cosmetic products. We buy cosmetics much less often in super- and hypermarkets and on the Internet. On the other hand, about 80% of respondents indicate that in super- and hypermarkets they buy cleaning products – informs portal egospodarka.pl.

Źródło informacji: egospodarka.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.