Jak suplementy z oleju rybnego mogą wpływać na organizm?

0

Suplementy z oleju rybnego mają na celu dostarczenie organizmu niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3-, 9-, 6- oraz DHA, EPA. Sprawdź, jaki może mieć wpływ suplementacja na ryzyko wystąpienia chorób serca.

Omega 6 (kwas linowy) i omega 3 (kwas alfa-linolenowy) należą do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Naturalnym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych są tłuste ryby. Szacuje się, że spożywanie tłustych ryb może mieć korzystny wpływ na organizm, ale nie zawsze możemy jeść tłustą rybę. Alternatywą dostarczenie niezbędnych kwasów organizmu są suplementy.

Korzyści

Uważa się, że spożywanie suplementów z oleju rybnego może mieć wszechstronny, korzystny wpływ na organizm człowieka i jego samopoczucie.

Prawidłowy przebieg ciąży

Wskazuje się, że przyjmowanie oleju rybnego w czasie ciąży może mieć pozytywny wpływ na prawidłową długość ciąży, wagę i rozwój neurologiczny dziecka. Również, suplementy mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu.

Samopoczucie psychiczne

Kwasy omega 6 i omega 3 mają wpływ na funkcjonowanie neurologiczne organizmu.

Działanie przeciwzapalne

Spożycie oleju rybnego może mieć wpływ na zmniejszenie objawów atopowych chorób skórnych. Kwasy omega 3 pomagają w regulacji czynników prozapalnych w organizmie.

Choroby serca

Badaczy wskazują, że spożywanie kwasów omega 3 może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca.

Ostatnio, naukowcy z Chin i Stanów Zjednoczonych, wykorzystując dane dużego brytyjskiego badania populacyjnego, odkryli, że spożywanie suplementów z oleju rybnego może mieć wpływ na niższy ryzyko śmierci z powodu CVD – podaje portal zdrowie.wprost.pl. Niezbędne kolejne badania, aby potwierdzić ten wpływ na organizm suplementów z oleju rybnego.

How can fish oil supplements effect on the body?

Fish oil supplements are designed to provide the body with essential unsaturated fatty acids omega 3-, 9-, 6- and DHA, EPA. Check how supplementation can affect the risk of heart disease.

Omega 6 (linoleic acid) and omega 3 (alpha-linolenic acid) are essential fatty acids. Fatty fish are a natural source of unsaturated fatty acids. It is estimated that eating fatty fish can have a beneficial effect on the body, but we can’t always eat fatty fish. The alternative to providing essential body acids are supplements.

Benefits

It is believed that eating fish oil supplements can have a general, beneficial effect on the human body and well-being.

The correct course of pregnancy

It is indicated that taking fish oil during pregnancy can have a positive effect on the correct length of pregnancy, weight, and neurological development of the child. Also, supplements can reduce the risk of early childbirth.

Mental well-being

Omega 6 and omega 3 acids affect the body’s neurological function.

Anti-inflammatory effect

Eating fish oil may reduce the symptoms of atopic skin diseases. Omega 3 fatty acids help regulate pro-inflammatory factors in the body.

Heart diseases

Researchers indicate that consumption of omega 3 can reduce the risk of heart disease.

Recently, researchers from China and the United States, using data from a large British population study, have found that consuming fish oil supplements can have a lower risk of dying from CVD, according to zdrowie.wprost.pl. Further studies are needed to confirm this effect on the body of fish oil supplements.

Źródło informacji: biowitalni.pl, www.myprotein.pl, zdrowie.wprost.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.