Kosmetyki naturalne: modnie czy zdrowo

0

Co raz więcej ludzi na całym świecie nadaje przewagę kosmetykom naturalnym. Wybór kosmetyków ekologicznych to tylko moda, czy zdrowa skóra?

Kosmetyki naturalne to ekologiczne kosmetyki, które są wyprodukowane z naturalnych komponentów pochodzenia morskiego, mineralnego, roślinnego albo zwierzęcego (miód, propolis, lawenda i td). Do kosmetyków naturalnych są zaliczane kosmetyki wegańskie, które produkują się wyłącznie z surowców pochodzenia roślinnego. Kosmetyki naturalne są produkowane bez pochodnych ropy naftowej, substancji chemicznych, które mogą podrażnić skórę, alkoholu, roślin genetycznie modyfikowanych, syntetycznych barwników, aromatów, konserwantów i td. Bardzo ważnym jest fakt, że kosmetyki naturalnie nie są testowane na zwierzętach, a składniki pochodzenia zwierzęcego (np. miód, propolis) zabierane w sposób nieszkodliwy dla zwierząt.

Kosmetyki naturalne dzielą się na organiczne oraz surowe, ze względu na sposób produkcji.

Kosmetyki naturalne zdobyli wielką popularność, dzięki swojej uniwersalności. Nadają się do skóry mieszanej, suchej, wrażliwej.

Zalety kosmetyków naturalnych

– W związku z tym, że skład jest prosty i często zawiera kilka komponentów, składniki produktu muszą być bardzo wysokiej jakości.

– Kosmetyki niezawierające syntetycznych składników rzadziej wywołują alergię.

– Wybierania i stosowania kosmetyków naturalnych częstą wiąże się z pojęciem „życia w zgodzie z naturą”. Coraz częściej firmy produkujące kosmetyki naturalne pakują ich w opakowania organiczne.

– Naturalne składniki bardzo delikatne i uniwersalne dla niemal każdego typu skóry, dlatego mogą być stosowane przez całą rodzinę.

– Kosmetyki nie zawierają substancji chemicznych, w związku z tym składniki zachowują wartość odżywczą i witaminy.

Wady kosmetyków naturalnych

– Minimalizowana ilość składników musi być wysokiej jakości, dlatego cena kosmetyków naturalnych może być wyższa.

– Podczas produkcji kosmetyków naturalnych nie wykorzystują się konserwanty, dlatego taki produkt ma krótszy termin przydatności.

– Kosmetyki naturalne nie będą skuteczne przy zastosowaniu ich na bardzo problematyczną skórę.

– Niektóre składniki oraz olejki eteryczne mogą wywołać alergiczną reakcję. Dlatego ludziom cierpiącym na różne alergie warto skonsultować się z dermatologiem przed wyborem kosmetyków.

Dziś bardzo dużo producentów oferuje kosmetyki naturalne. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby wiedzieć, czy kosmetyk rzeczywiście został wyprodukowany z myślą o naturze – zapraszamy przeczytać artykuł „Jak Zrozumieć, Że Kosmetyki Są Wegetariańskie Albo Wegańskie?

 

Natural cosmetics: fashionable or healthy

More and more people around the world give natural cosmetics an advantage. Choosing natural cosmetics is just fashion or healthy skin?

Natural cosmetics are ecological cosmetics that are made from natural components of sea, mineral, plant or animal origin (honey, propolis, lavender and etc.). Natural cosmetics include vegan cosmetics that are made only from plant-based raw materials. Natural cosmetics are produced without petroleum derivatives, chemicals that can irritate the skin, alcohol, genetically modified plants, synthetic dyes, flavors, preservatives and etc. It is very important that natural cosmetics are not tested on animals, and ingredients of animal origin (e.g. honey, propolis) picked up in a manner that is harmless to animals.

Natural cosmetics are divided into organic and raw, regarding to the method of production.

Natural cosmetics have gained great popularity due to their universality. Suitable for combination, dry and sensitive skin.

Advantages of natural cosmetics

– Because the composition is simple and often contains several components, the ingredients of the product must be of very high quality.

– Cosmetics that do not contain synthetic ingredients are less cause allergies.

– Choosing and using natural cosmetics is often associated with the concept of „living in harmony with nature”. Increasingly, companies that produce natural cosmetics pack them in organic packaging.

– Natural ingredients very delicate and universal for almost every skin type, so they can be used by the whole family.

– Cosmetics do not contain chemicals, therefore the ingredients retain the nutritional value and vitamins.

Disadvantages of natural cosmetics

– The minimum amount of ingredients must be of high quality, which is why the price of natural cosmetics may be higher.

– Preservatives are not used in the production of natural cosmetics, which is why this product has a shorter shelf life.

– Natural cosmetics will not be effective when applied to very problematic skin.

– Some ingredients and essential oils can cause an allergic reaction. That is why people suffering from various allergies should consult a dermatologist before choosing cosmetics.

Today, many manufacturers offer natural cosmetics. What you need to pay attention to know if the cosmetic was actually made with nature in mind – we invite you to read the article „ How To Understand That Cosmetics Are Vegetarian Or Vegan?

Źródło informacji: zdrowie.wprost.pl, wonga.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.