How to understand that cosmetics are vegetarian or vegan?

0

The interest and popularity of vegan and vegetarian cosmetics is still growing. Consumers choose these cosmetics, because they are milder to the skin, for ecological reasons. However, how to understand in the store that we are taking goods that do not contain ingredients of animal origin, was not tested on animals and the raw materials for its production were gathered in accordance with vegan rules. Details are found in the article published on the portal INFOR.PL Prawo.

Since March 11, 2013, the EU has completely banned testing of cosmetics on animals ” – says Konrad Jagocha, an expert fromv Law Office „Chałas i Wspólnicy”. So, in confirmation of this on the cosmetic must be the marking „cruelty free„.

V-Label” is a quality mark that indicates that the product should be produced from GMO-free ingredients, without any animal-derived substances. „The V-Label is issued for a given brand for a year and is used in two variants:” VEGETARIAN „(vegetarian) and” VEGAN „(vegan)” – emphasizes the expert in the statement for the portal INFOR.PL Prawo.

Recognizing vegan or vegetarian cosmetics will help us the certification marking „halal”. As the portal INFOR.PL Prawo informs, „the very word” halal „means acts or things that are permitted under Sharia law„.

So, when choosing vegan or vegetarian cosmetics, pay attention to such markings as the „V-Label”, certificate „halal” and „cruelty free”.

The company PARAMAD invites you to cooperation! PARAMAD supports producers of cosmetic products by exporting manufactured goods to the MENA region!

Contact with us:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Jak zrozumieć, że kosmetyki są wegetariańskie albo wegańskie?

Wciąż rośnie zainteresowanie i popularność wegańskich i wegetariańskich kosmetyków. Konsumenci wybierają te kosmetyki, dlatego, że oni są łagodniejsze do skóry, ze względów ekologicznych. Jednak, jak w sklepie zrozumieć, że trzymamy w rękach towar, który nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, nie był wypróbowany na zwierzętach oraz surowce do go produkcji zbierali się zgodnie wegańskich zasad. Szczegóły dowiadujemy się z artykułu opublikowanego na portalu INFOR.PL Prawo.

Od 11 marca 2013 r. w UE obowiązuje całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach” – stwierdza Konrad Jagocha eksperta Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Więc, w potwierdzenia tego na kosmetyku musi być oznaczenie „cruelty free” („wolne od okropności”).

V-Label” – to znak jakości, który wskazuje, że towar zostaw wyprodukowany ze składników wolnych od GMO, bez substancji pochodzenia zwierzęcego. „Znak V-Label jest wydawany dla danej marki na rok oraz stosowany w dwóch wariantach: „VEGETARIAN” (wegetariański) i „VEGAN” (wegański)” – podkreśla ekspert w wypowiedzi dla portalu INFOR.PL Prawo.

Rozpoznać wegański lub wegetariański kosmetyk nam pomoże oznaczenia certyfikacją halal. Jak informuje portal INFOR.PL Prawo „samo słowo »halal« oznacza czynności lub rzeczy, które są dozwolone prawem szariatu”.

Więc, przy wybieraniu kosmetyków wegańskich lub wegetariańskie należy zwracać uwagę na takie oznaczenia, jak znak „V-Label”, certyfikat halal, napis „cruelty free”.

Firma PARAMAD zaprasza do współpracy! PARAMAD wspiera producentów wyrobów kosmetycznych poprzez eksport produkowanego towaru do regionu MENA!

Skontaktuj się z nami:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Źródło informacji: https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/sprzedaz-towarow/3063361,Jak-rozpoznac-kosmetyki-weganskie-i-wegetarianskie.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.