6 reasons to eat apples

0

Can you imagine autumn without fruit? Apples, pears, plums, grape – a composition of beneficial products. There are over 60 species of home apple in Poland. Some varieties are exported and known all over the world. We make with apples our favorite dishes: delicious cakes and compote. That is why it is very important to know what are the benefits of eating apples.

 1. Apples contain a lot of beneficial vitamins such as A, C, B1, B2, B6, K, minerals such as potassium, boron, magnesium, calcium, zinc, iron, silicon, copper and fiber;
 2. Strengthen teeth and bones;
 3. Have anti-inflammatory activities;
 4. Contain antioxidants such as quercetin, chlorogenic acid, florisin and catechins;
 5. Prevent constipation;
 6. Apples are helpful in maintaining normal cholesterol levels.

Apple cultivation and harvest are very important for Poland. The country is one of the largest exports of this fruit in the world.

The PARAMAD company invites you to cooperation! PARAMAD supports Polish companies that operate in such a field as nutrition by exporting manufactured goods to the MENA region!

Contact with us:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

6 powodów do spożywania jabłek

Czy wyobrażacie jesień bez owoców? Jabłka, gruszy, śliwy, winogrono – kompozycja korzystnych płodów. W Polsce są ponad 60 gatunków jabłoni domowej. Niektóre odmiany są eksportowane i znane na całym świecie. Z jabłek robimy ulubione potrawy: pyszne ciastka i kompot. Dlatego jest bardzo ważne wiedzieć, jakie są zalety spożywania jabłek.

 1. Jabłka zawierają dużo korzystnych witamin takich jak A, C, B1, B2, B6, K, minerałów takich, jak potas, bor, magnez, wapń, cynk, żelazo, krzem, miedź oraz błonnik;
 2. Wzmacniają zęby i kości;
 3. Mają działalność antyzapalną;
 4. Zawierają antyutleniacze taki jak kwercetyna, kwas chlorogenowy, floryzyna oraz katechiny;
 5. Przeciwdziałają zaparciom;
 6. Jabłka są pomocne w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu.

Uprawa i zbiór jabłek są bardzo ważne dla Polski. Kraj jest jednym z największym eksportem na świecie tego owocu.

Firma PARAMAD zaprasza do współpracy! PARAMAD wspiera polskie firmy, które działają w takiej dziedzinie, jak odżywianie poprzez eksport produkowanego towaru do regionu MENA!

Skontaktuj się z nami:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Źródło informacji: https://akademiawitalnosci.pl/10-korzysci-z-jedzenia-jablek/

Leave A Reply

Your email address will not be published.