A medical device that will revolutionize the treatment of Alzheimer’s disease

0

The new devices were presented in Łódź during the EU-MED Summit 2019 conference, which took place on September 24-25, according to PolskieRadi24.pl.

The event was attended by nearly 400 people from Poland, the United States, Israel and Italy. During the meeting of leaders of the medical innovation industry, many innovative medical inventions were presented, including Neuromedica device – a prototype of a non-invasive brain stimulator that can change approaches in the treatment of such a disease as Alzheimer’s.

We recently completed the stage of preclinical animal studies and FMRI (functional magnetic resonance imaging) studies on patients. We have a ready prototype of the device and are entering the phase of clinical trials, to which we have begun active recruitment of patients. (…) Our next goal is to introduce the pacemaker to the US market and enter NASDAQ, which is why the next step will be to conduct multi-center clinical trials and obtain FDA certification – says a manager from the company Neuromedica Agnieszka Jarecka, informs PolskieRadio24.pl.

PARAMAD supports medical device manufacturers by exporting manufactured goods to the MENA region!

Contact with us:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Urządzenie medyczne, które zrewolucjonizuje leczenie choroby Alzheimera

Nowe urządzenia zostało zaprezentowane w Łodzi podczas konferencji EU-MED Summit 2019, która odbywała się 24-25 września – podaje portal PolskieRadi24.pl.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 osób z Polski, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Włoch. Pod czas spotkania liderów branży medycznych innowacji zostało zaprezentowano dużo medycznych inowacyjnych wynalazków m.in. urządzenie firmy Neuromedica – prototyp nieinwazyjnego stymulatora mózgu, który może zmienić podejścia do leczenia takiej choroby, jak Alzheimer.

– Niedawno zakończyliśmy etap badań przedklinicznych na zwierzętach i badań FMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny) na pacjentach. Mamy gotowy prototyp urządzenia i wchodzimy w fazę badań klinicznych, do których rozpoczęliśmy aktywną rekrutację pacjentów. (…) Kolejnym naszym celem jest wprowadzenie stymulatora na rynek amerykański i wejście na NASDAQ, dlatego też następnym krokiem będzie przeprowadzenie badań klinicznych wieloośrodkowych i uzyskanie certyfikacji FDA — mówi menedżer z firmy Neuromedica Agnieszka Jarecka, informuje portal PolskieRadio24.pl.

PARAMAD wspiera producentów urządzenie medycznego poprzez eksport produkowanego towaru do regionu MENA!
Skontaktuj się z nami:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Źródło informacji: https://polskieradio24.pl/42/273/Artykul/2375014,Polscy-innowatorzy-wychodza-w-swiat-Medyczny-startup-coraz-blizej-amerykanskiej-gieldy

Leave A Reply

Your email address will not be published.