Chinese consumers are eager to choose Polish cosmetics

0

Currently, China has a 15.5 percent share in the global cosmetics market. In this Asian country, the demand for products such as makeup and biocosmetics is growing.

Polish cosmetics companies that enter the Chinese market are able to increase the value of sales during the year by up to 1000 percent” – informed the head of the office of the Polish Investment and Trade Agency in Shanghai Andrzej Juchniewicz according to the portal  Dziennik.pl.

Today, the Chinese consumer wants to stand out for this, he gives an advantage to the producers of cosmetics from the “middle shelf”. At the same time, it is very important that the company has a history and cosmetics have good quality raw materials, the most natural.

Źródło foto: pixabay.com

Andrzej Juchniewicz emphasizes that products from Central and Eastern Europe are enjoying interest among Chinese citizens.

The company PARAMAD invites you to cooperation! PARAMAD supports producers of cosmetic products by exporting manufactured goods to the MENA region!

Contact with us:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Chińskie konsumenty chętnie wybierają polskie kosmetyki

Obecnie Chiny mają 15,5 procent udziału w światowym rynku kosmetycznym.  W tym państwie Azjackiem rośnie popyt na takie produkty jak środki do makijażu oraz biokosmetyki.

“Polskie firmy kosmetyczne, które wchodzą na rynek chiński są w stanie zwiększyć wartość sprzedaży w ciągu roku nawet o 1000 procent”– informował szef biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Szanghaju Andrzej Juchniewicz według portalu Dziennik.pl.

Dziś chiński konsument chce się wyróżnić dla tego oddaje przewagę producentom kosmetyków ze „średniej półki”. Przy tym bardzo ważne, żeby firma miała swoją historią, a kosmetyki miały dobre jakości surowce, najbardziej naturalne.

Andrzej Juchniewicz podkreśla, że produkty z krajów Europy Środkowo-Wschodniej ciszą się zainteresowaniem wśród chińskich obywateli.

Firma PARAMAD zaprasza do współpracy! PARAMAD wspiera producentów wyrobów kosmetycznych poprzez eksport produkowanego towaru do regionu MENA!

Skontaktuj się z nami:
Tel. +48 791 798 556
E-mail: kontakt@paramad.pl

Źródło informacji: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/603709,chiny-kosmetyki-polskie-firmy-inwestycje.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.