Armbands that can save lives

0

The new ‚Opaska Życia’ project is launched by the PZU Group, an insurance company, together with the Ministry of Health, according to the serwis Puls Biznesu. According to estimates, technological novelty will help in critical situations when there is a threat to the patient’s life.

An innovative armband is put on the wrist. The device’s task is to monitor pulse, body temperature and oxygen saturation. The armband gives a signal to the doctor when important vital signs reach critical markings. Also, the product gives a signal when a person falls. In situations where the patient’s life is in danger, the device sounds audibly so that people and nearby people pay attention to the situation.

The first stage is the implementation of the device in hospitals. The pilot project will soon be launched at the Mazowieckie Voivodship Hospital of St. John Paul II in Siedlce. The next step is to enable taking the device to home, which is to improve care for the elderly, according to the serwis Puls Medycyny.

Opasek, który może uratować życia

Nowy projekt „Opaska Życia” uruchamia grupa PZU, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, razem z Ministerstwem Zdrowia — podaje serwis Puls Biznesu. Według szacunków technologiczna nowość będzie pomagać w krytycznych sytuacjach, kiedy istnieje zagrożenia dla życia pacjenta.

Innowacyjna opaska zakłada się na nadgarstek. Zadaniem urządzenia jest monitorowania pulsu, temperatury ciała oraz nasycenie krwi tlenem. Opaska nadaje sygnał do lekarza, kiedy ważne parametry życiowe sięgają krytycznych oznaczeń. Także, produkt podaje sygnał, kiedy człowiek upadnie. W sytuacjach zagrożenia życia pacjenta pasek alarmuje dźwiękowo, żeby człowiek oraz ludzi pobliżu zwrócili uwagę na sytuację.

Pierwszym etapem jest wdrążenie opaski w szpitalach. Projekt pilotażowy już wkrótce będzie uruchomiony w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Kolejnym etapem jest umożliwienie zabierania opaski do domu, co ma ulepszyć opiekę nad osobami starszymi, informuje serwis Puls Medycyny.

Źródła informacji: https://pulsmedycyny.pl/pilotaz-projektu-opaska-zycia-wystartuje-w-siedlcach-972493https://www.pb.pl/pzu-stworzylo-opaske-do-ratowania-zycia-972454

Leave A Reply

Your email address will not be published.