Is it worth buying used cosmetics?

0

A new trend – buying used cosmetics is gaining popularity in social networks. Are used cosmetics safe?

Women began to give advantage to used cosmetics – informs the portal Polki.pl. The new trend is gaining popularity. Special groups for selling cosmetics have been created on Facebook. The idea is that after buying cosmetics, a woman notices that, for example, her shade does not match. Therefore, she has already sold a few times used cosmetics of much lower value. Used cosmetics from luxury brands are very popular among women. The main reason for buying used cosmetics is the price. Also, reasons include protecting the environment and reducing waste.

Źródło foto: pixabay.com

Why is it not worth buying used cosmetics?

  1. According to the rules of hygiene: a cosmetic must have only one user. Because, when using cosmetics, dangerous bacteria, viruses, fungi can get inside.
  2. Each cosmetic must be selected individually, for example, based on the type of skin. As a result of the secondary use of cosmetics, skin irritation or allergies may occur.
  3. Cosmetics must be stored in accordance with the manufacturer’s orders within the designated expiry date. Unfortunately, we cannot check this when buying a used product.

Czy warto kupować kosmetyki używane?

Nowy trend – kupowania używanych kosmetyków nabiera popularności w sieciach społecznościowych. Czy bezpieczne są kosmetyki używane?

Kobiety zaczęli oddawać przewagę kosmetykom używanym – informuje portal Polki.pl. Nowy trend nabiera popularności. Na Facebooku powstały specjalne grupy do sprzedania kosmetyków. Idea polega na tym, że po kupnie kosmetyków kobieta zauważa, że jej, na przykład, nie pasuje odcień. W związku z tym sprzedaje już kilka razy używany kosmetyk o wiele niższej wartości. Dużą popularnością wśród kobiet cieszą się używane kosmetyki marek luksusowych. Główny powód kupowanie kosmetyków używanych to cena. Także, wśród powodów są ochrona środowiska oraz zmniejszenia ilości odpadów.

Dlaczego nie warto kupować kosmetyków używanych?

  1. Zgodnie zasad higieny: kosmetyk musi mieć tylko jednego użytkownika. Ponieważ, podczas wykorzystania kosmetyków do środka mogą trafić niebezpieczne bakterii, wirusy, grzyby.
  2. Każdy kosmetyk musi być dobrany indywidualnie, na przykład, ze względu rodzaju skóry. W wyniku wtórnego wykorzystania kosmetyków możemy wystąpić podrażnienia na cerze albo alergia.
  3. Kosmetyki muszą być przechowywane zgodnie zleceń producent w ciągu wyznaczanego terminu ważności. Tego, niestety, nie możemy sprawdzić podczas kupowania używanego produktu.

Źródło informacji: portal Polki.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.