Development and improvement of the Rossmann drugstore network

0

Rossmann has been operating since 1972, and is one of the largest drugstore chains in Europe. The network is constantly evolving. Rossmann offers customers a large and diverse selection of goods. Also, interesting promotions often take place in stores.

The first Polish Rossmann facility was opened in 1993 in Łódź. Currently, there are 1330 stores in 533 cities in Poland, according to the Social Responsibility Report published by Rossmann – informs SuperBusiness website. Rossmann has a 28.7% share in the Polish drugstore market. Every day, 770 thousand people shop in stores of the well-known drugstore. Each year, the store offer increases by 5 000 new goods. It is also important for the company to protect the environment. In connection with which Rossmann runs charity programs, the company’s Environmental Policy was created.

Rozwój oraz udoskonalenie sieci drogerii Rossmann

Rossmann działa od 1972 roku oraz jest jedną z największych sieci drogerii w Europie. Siec ciągle się rozwija. Rossmann oferuje klientom wielki i różnorodny wybór towarów. Także, w sklepach częstą odbywają się ciekawe promocji.

Pierwsza polska placówka Rossmann została otwarta w 1993 roku w Łodzi. W tym momencie w Polsce są 1330 sklepów w 533 miastach, jak wynika z opublikowanego przez firmę Rossmann Raportu Odpowiedzialności Społecznej – informuje serwis SuperBiznes. Rossmann ma 28,7% udziałów w polskim rynku drogeryjnym. Codziennie w sklepach znanej drogerii robią zakupy 770 tysiąc osób. Każdego roku oferta sklepów zwiększa się o 5 tysięcy nowych towarów. Dla firmy również jest ważne dbanie o ochronę środowiska. W związku, z czym Rossmann prowadzi programy charytatywne, powstała Polityka Środowiskowa firmy.

Źródło informacji: serwis SuperBiznes

Leave A Reply

Your email address will not be published.