Ekostyl 2019 Healthy Food, Lifestyle, ECOfamily

0

Ekostyl 2019 organized for people looking for new business contacts and for people who are aware of the ecological problem and want to live in harmony with nature. The number of visitors increases every year. What will happen during Ekostyl 2019?

This will be the 7th edition of the international Ekostyl fair, which will take place in Bielsko-Biała on November 15-17. The city’s president is the honored patron of the event. The exhibitors of the fair are producers of food, cosmetics, organic clothes, companies offering products and services that support life ecostyle, local manufacturers, nutrition advisers – informs the website ASTRA Promotion and Exhibition Office. The products presented at the fair are of the highest quality, manufactured with care for the client’s health and with nature in mind. 320 exhibitors from Poland, Romania, Austria, Bulgaria, Ukraine, Lithuania and the Czech Republic will take part in the event.

During the Ekostyl 2019 trade fair, visitors will be able to take part in thematic lectures, conferences, and workshops. There will be a zone of diet advises, an eco-kindergarten, culinary shows.

Targi Ekostyl 2019 Zdrowej Żywności, stylu życia, EKOrodziny

Targi Ekostyl 2019 zorganizowane dla ludzi poszukujących nowych kontaktów biznesowych oraz dla osób, którzy uświadamiają problemem ekologiczny i chcą żyć w zgodzie z naturą. Każdego roku ilość odwiedzających wzrasta. Co będzie się odbywać podczas targów Ekostyl 2019?

To już będzie 7. edycja międzynarodowych targów Ekostyl, które odbędą w Bielsko-Białe 15-17 listopada. Honorowanym patronatem wydarzenia jest prezydent miasta. Wystawcami targów są producenci żywności, kosmetyków, ubrań ekologicznych, firmy oferujące produkty i usługi, które wspierają ekostyl życia, lokalni wytwórcy, doradcy odżywienia – informuje portal Biuro Promocji i Wystaw ASTRA. Produkty przedstawione podczas targów są najwyższej jakości, wyprodukowane z troską o zdrowie klienta i z myślą o naturę. W wydarzeniu wezmą udział 320 wystawców z Polski, Rumunii, Austrii, Bułgarii, Ukrainy, Litwy, Czech.

Podczas targów Ekostyl 2019 można będzie wziąć udział w tematycznych wykładach, konferencjach, warsztatach. Będzie strefa Porad Dietycznych, ekoprzedszkole, pokazów kulinarnych.

Źródło informacji: portal Biuro Promocji i Wystaw ASTRA

Leave A Reply

Your email address will not be published.