PCI Days will take place on a new date!

0

Fairs B2B of industry are events that allow you to establish valuable business contacts in one place. Experts point out that fairs are an important part of the economy, so they must start as soon as possible, with all precautions. An important event in the pharmaceutical and cosmetics industry are the fair PCI Days trade fair, which will take place on a new date!

PCI Days will be held on 9-10 September 2020 at the Global Expo Fair and Congress Center in Warsaw at Modlińska 6D Street. The organizers inform that „In connection with the development of the SARS-COV-2 pandemic and after familiarizing ourselves with the current recommendations of the Chief Sanitary Inspector, ordinance of the Mazowieckie Voivode and bans issued by the Ministry of Health, we have made a difficult decision to change the date of PCI Days 2020 Fair.”

The PCI Days Fair is a cyclical international event that is a business platform for exchanging experience, establishing valuable business contacts and for numerous B2B business meetings.

Exhibitors’ stands will be arranged according to thematic zones: raw materials, laboratories, machines, private labels, packaging, logistics, services, IT. The industry event is directed to pharmaceutical and cosmetics companies, manufacturers and suppliers.

For exhibitors, participation in the fair is an opportunity to promote their own business, present new production, expand the network of business contacts. For visitors, participation in the fair, it is possible to find new suppliers and business partners, learn the latest trends in the industry, and establish cooperation. In addition to the exhibitors’ zone, various attractions will take place during the fair: thematic conferences and inspiration zones.

Targi PCI Days odbędą się w nowym terminie!

Targi branżowe B2B to wydarzenia, które pozwalają nawiązać cenne kontaktu biznesowe w jednym miejscu. Eksperci wskazują, że targi są bardzo ważną częścią gospodarki, dlatego muszą zacząć odbywać się najszybciej jak to możliwe, z dotrzymaniem wszelkich środków ostrożności. Ważnym wydarzeniem w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym są targi PCI Days, które odbędą się w nowym terminie!

PCI Days odbędą się 9- 10 września 2020 roku w Centrum Targowo-Kongresowe Global Expo w Warszawie przy ulicy Modlińska 6D. Organizatorzy informują, że „w związku z rozwojem pandemii wirusa SARS-COV-2 oraz po zapoznaniu się z aktualnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego i zakazami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu Targów PCI Days 2020”.

Targi PCI Days – to cykliczne wydarzenie międzynarodowe, które jest platformą biznesową do wymiany doświadczeniem, nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz do licznych spotkań biznesowych B2B.

Stoiska wystawców będą rozmieszczone odpowiednio do stref tematycznych: surowce, laboratoria, maszyny, private label, opakowania, logistyka, usługi, IT. Wydarzenie branżowe jest skierowane do firm farmaceutycznych i kosmetycznych, producentów, dostawców.

Dla wystawców udział w targach to możliwość wypromować działalność własnego biznesu, zaprezentować nową produkcją, rozszerzyć sieć kontaktów biznesowych. Dla odwiedzających uczestnictwo w wydarzeniu to możliwość znaleźć nowych dostawców i partnerów biznesowych, dowiedzieć się o najnowszych trendach w branże, nawiązać współpracę. Oprócz strefy wystawców podczas targów będą odbywać się różne atrakcje: konferencje tematyczne, warsztaty, strefy inspiracji.

Źródło informacji: pcidays.plpropertynews.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.