The most modern medical devices in NSSU!

0

After four years of construction, the new headquarters of the University Hospital in Krakow will soon be open!

November 29, 2019 will be the official opening of a modern facility – informs Krakow Eska Info. The headquarters of the University hospital is in Prokocim. According to the Mayor of Krakow Jacek Majchrowski, additional bus lines will be launched after the opening of NSSU. It is planned to allow access by tram. These solutions are to improve access to the new facility. It is worth noting that the construction lasted 4 years, and the cost of the investment was over 1.2 billion PLN.

The headquarters of the University Hospital in Krakow was located on 15 ha. There are ten medical buildings, 21 clinical ward, 27 specialist clinics, operating theater and diagnostic laboratory.

The hospital has been equipped with over nine thousand very modern medical devices, among others the facility has a surgical robort, cybernetic knife, RTG O-arm.

Najnowocześniejsze urządzenia medyczne w NSSU!

Po czterech latach budownictwa nowa siedziba szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wkrótce będzie otwarta!

29 listopada 2019 roku odbędzie się oficjalne otwarcie nowoczesnej placówki – informuje serwis Kraków Eska Info. Siedziba szpitala Uniwersyteckiego znajduje się w Prokocimie. Jak stwierdza prezydent Krakowa Jacek Majchrowski po otwarciu NSSU zostaną uruchomione dodatkowe linii autobusowe. Planuje się umożliwić dojazd tramwajem. Te rozwiązania mają polepszyć dojazd do nowej placówki. Warto zaznaczyć, że budownictwo trwało 4 lata, a koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mld złotych.

Siedziba szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie została położona na 15 ha. Na terytorium są dziesięć budynków medycznych, 21 oddział kliniczny, 27 specjalistycznych poradni, blok operacyjny oraz laboratorium diagnostyczny.

Szpital został wyposażony w ponad dziewięć tysięcy bardzo nowoczesnych urządzeń medycznych m.in. w placówce są robort chirurgiczny, nóż cybernetyczny, aparat RTG O-arm.

Źródło informacji: serwis Kraków Eska Info 

Leave A Reply

Your email address will not be published.