L’Oréal cosmetics will be in paper packaging!

0

For L’Oréal, consumer safety and environmental protection are very important, which is why the company introduces numerous innovative solutions. The company plans to change the packaging of its product in the next years – informs dlahandlu.pl.

L’Oréal has changed its packaging since 2007, including looking for a solution to reduce weight and size and reusable packaging. Customer safety and well-being are very important for the company. Therefore, all packaging that directly contacts the cosmetics contained, manufactured in accordance with the principles and standards of food quality. L’Oréal states that all packaging from 2025 can be reused and recycled.

In 2020, some cosmetics are planned to enter the market in tubes made on the basis of cardboard, which were produced jointly with company Albéa. Also, cooperation started with PaBoCO – Paper Bottle Company. Companies are working to create of paper-based bottle. Planed to see cosmetics in paper bottles on shelves already in 2021.

Kosmetyki firmy L’Oréal będą w papierowych opakowaniach!

Dla firmy L’Oréal bezpieczeństwo konsumenta oraz ochrona środowiska są bardzo ważne, dlatego firma wprowadza liczne innowacyjne rozwiązania. Firma planuje zmienić opakowania swoich produkt w następnych latach – informuje serwis dlahandlu.pl.

Firma L’Oréal zmienia swoje opakowania od 2007 roku m.in. poszukuje rozwiązania do zmniejszenia wagi i rozmiaru oraz wielokrotnego użytku opakowań. Bardzo ważne dla firmy bezpieczeństwo i dobre samopoczucia klienta. W związku z tym wszystkie opakowania, jakie bezpośrednio kontaktują z zawartymi kosmetykami wyprodukowane zgodnie zasad i norm jakości spożywczej. L’Oréal stwierdza, że wszystkie opakowania od 2025 roku można będzie jeszcze raz wykorzystać, poddać recyklingowi.

W 2020 roku zaplanowano wejścia na rynek niektórych kosmetyków w tubkach wyprodukowanych na bazie kartonu, które zostali wyprodukowane wspólnie z firmą Albéa. Także, rozpoczęta współpraca z firmą PaBoCO – Paper Bottle Company. Firmy pracują nad stworzeniem butelki na bazie papieru. Planuje się, że kosmetyki w papierowych butelkach zobaczymy na półkach już 2021 roku.

Źródło informacji: serwis dlahandlu.pl

Leave A Reply

Your email address will not be published.