When will the SALMED International Medical Equipment Fair take place?

0

The industry event will be held in Poznań on 18-20 March 2020. The International Trade Fair of Medical Equipment SALMED is an opportunity to exchange the experience of specialists in the field of science, medicine and business.

During the fair, manufacturers and distributors of medical devices will present their offers. For exhibitors, participation in the event is a valuable opportunity to place strong positions on the medical market and gain knowledge about consumer expectations.

Numerous conferences and lectures will be held that will expand the knowledge of visitors on selected topics.

The SALMED International Medical Equipment Fair is an opportunity to present the latest technological solutions on the market, B2B meetings with market representatives, exchange of experience, and establish business contacts.

Kiedy odbędą się Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED?

Wydarzenie branżowe odbędzie się w Poznaniu 18-20 marca 2020. Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED są okazją do wymiany doświadczenia specjalistów z zakresu nauki, medycyny i biznesu.

Podczas targów producenci i dystrybutorzy urządzeń medycznych zaprezentują swoje oferty. Dla wystawców udział w imprezie jest cenną możliwością stawienia silnych pozycji na rynku medycznym oraz zdobycia wiedzy o oczekiwaniach konsumentów.

Zostaną przeprowadzone liczne konferencje, warsztaty oraz wykłady, które poszerzą wiedzę odwiedzających w wybranych tematach.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED to możliwość do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych na rynku, spotkania B2B z przedstawicielami rynku, wymiany doświadczenia, nawiązania kontaktów biznesowych.

Źródło informacji: salmed.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.