Virgin Orbit manufactures a medical devices

0

In response to the great demand of medicine today for modern solutions in the event of an insufficient number of respirators in hospitals, Virgin Orbit has created a new medical device.

The medical device created by Virgin Orbit supports the breathing process of patients who are short of breath, write portal Interial Tech. To inflate the patient’s lungs, specialists manually squeeze Ambu-bag, which the machine automatically pumps. The Interial Tech portal indicates that the idea is simpler to implement, compared to a similar technology that was created by MIT.

Virgin Orbit writes on its website that the production process has already begun. The company currently manufactures over 100 medical devices per week.

 

We remind, that Virgina Orbit is one of the Virgin Group conglomerate companies. The company was founded in 2017 and offers services for small satellites. The company’s mission is to open space to everyone.

Firma Virgin Orbit produkuje urządzenia medyczne

 

W odpowiedź na wielkie zapotrzebowania medycyny w dzisiejszych czasach na nowoczesne rozwiązania w sytuacji niewystarczającej liczby respiratorów w szpitalach, firma Virgin Orbit stworzyła nowe urządzenie medyczne.

Stworzone przez firmę Virgin Orbit urządzenie medyczne wspiera proces oddychania u pacjentów, którym brakuje tchu, podaje portal Interial Tech. Aby napompować płuca chorego, specjaliści ręcznie mają ściskać torby ambulatoryjne, które maszyna automatycznie pompuje. Portal Interial Tech wskazuje, że pomysł jest prostszy we wdrążeniu, porównując do podobnej technologii, która została stworzona przez MIT.

Firma Virgin Orbit pisze na swojej stronie internetowej, że proces produkcji już rozpoczęty. Obecnie firma produkuje ponad 100 urządzeń medycznych w tygodniu.

 

Przypominamy, że Virgina Orbit to jedna z firm konglomeratu Virgin Group. Firma została założona w 2017 roku i oferuje usługi dla małych satelitów. Misją firmy jest otworzenia przestrzeni kosmicznej dla każdego.

Źródła informacji: virginorbit.comnt.interia.pl 

Leave A Reply

Your email address will not be published.